/Lakás ajándékozása
lakas-ajandekozasa

Lakás ajándékozása

Bizony-bizony, nem csak desszertet vagy plüssnyuszit lehet ajándékozni, hanem egy egész lakást is, csak nehezebb rátenni a masnit. De félre a tréfával! Nem csak lakás vásárlásával vagy öröklésével lehet ingatlanhoz jutni. Ingatlanok ajándékozással való átruházása bevett szokás családtagok között, de nem csak akkor van erre lehetőség, ha rokonok vagytok. Mutatjuk, hogyan zajlik a lakás ajándékozás!

Lakás ajándékozás folyamata

Az Új Polgári Törvénykönyv határozza meg általában az ajándékozás fogalmát: ez a tulajdonjog ingyenes átruházását jelenti. Alapja egy kétoldalú szerződés, egy megállapodás, amely szerint ajándékozó ellenérték nélkül átadja, megajándékozott pedig átveszi az ajándékot. Azaz tudtod vagy akaratod nélkül nem lehetsz ingatlantulajdonos ebben az esetben sem, mindenképpen el kell fogadnod, át kell venned az ajándékot ahhoz, hogy a folyamat megtörténjen.

Persze a törvény kitér külön arra az esetre is, ha az ajándék tárgya egy ingatlan és erre vonatkozóan több szabályt is felállít. A tulajdonjog átruházásán kívül, ajándékozónak birtokba is kell adnia az ingatlant Lássuk melyek a továbbiak!

Lakás ajándékozási szerződés

Azt már tudjuk, hogy a tulajdonjog átruházás az új tulajdonos Földhivatali bejegyzésével jön létre. Az ingatlan nyilvántartásba való bejegyzését szigorú szabályok szerint végzik, így ennek a szerződésnek is azoknak kell megfelelnie. Ingatlan ajándékozása esetén is feltétel, hogy írásba kell foglalni az ajándékozási szerződést, valamint kötelező a jogi képviselet a Földhivatali eljárás során. Utóbbi azt jelenti, hogy az ajándékozási szerződést közjegyzőnek vagy ügyvédnek kell ellenjegyeznie és neki is kell benyújtania a Földhivatal felé.

A lakás ajándékozási szerződés a gyakorlatban egy ingatlan adásvételi szerződés, annak minden alaki és tartalmi elemével: a felek megnevezésén túl tartalmazza az ajándék ingatlan minden lényeges tulajdonságát, a hozzá kapcsolódó jogokat és terheket. Természetesen vételár nem fog benne szerepelni, hiszen hangsúlyozni kell, hogy a tulajdonjogot ingyenesen adja át az ajándékozó és azért ellenszolgáltatást nem vár el. Azonban fel kell benne tűntetni az ingatlan értékét, ez még a későbbiekben fontos lesz. Egyebekben pedig úgy kell eljárni, mint egy átlagos ingatlan adásvétel esetében.

lakas-ajandekozasa

Az ajándék lakás visszakövetelése

Mi történik, ha az ajándékozó meggondolja magát? Azonnal ki kell költöznie a családodnak az évekkel ezelőtt ajándékba kapott lakásból? Ez azért nem ilyen egyszerű, a törvény csak néhány nyomós okot fogad el az ajándékozó részéről, ha vissza szeretné kapni az ajándékát.

Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, ha a szerződés megkötése után bekövetkezett változások miatt a lakásra a létfenntartása érdekében szüksége van, de ezt is csak akkor, ha a megajándékozott létfenntartását viszont nem veszélyezteti. Ingatlan ajándék visszaszolgáltatását ki lehet váltani létfenntartási járadék megfizetésével vagy természetbeni tartás, gondozás útján is.

Akkor is vissza lehet követelni az ajándékot, ha a megajándékozott vagy a vele együtt élő közeli hozzátartozója súlyos jogsértést követ el az ajándékozó kárára. Ha az ajándék lakás már nincsen meg, akkor annak értékét kell megtéríteni.

Ha feltételt szabtatok az ajándék átadásához és az meghiúsult vagy előre láthatóan nem is fog bekövetkezni, ilyen lehet például egy házassági ígéret is) akkor az ajándékozó jogosan kéri vissza a lakást.

A törvény szerint az az eset, amikor biztosan nem kell visszaadni az ajándékot az, amikor az ajándék értéke a „szokásos mértékű”. Furcsa egy fogalom ez, nincsen számszerűsítve, de a bírói gyakorlat szerint egy autó már nagyobb értéket képvisel ennél. Ez alapján egy ingatlan is, tehát erre nem éri meg hivatkozni, ha bírósági útra kerül az ügy.

Meddig lehet visszakövetelni az ajándék lakást?

Ekkor is a bírói gyakorlatra hagyja a törvényalkotó az idő megállapítását: ha az ajándékozó belátható időn belül és megfelelő indokkal nem követeli vissza -esetünkben- a lakást, akkor egy idő után erre már nem lesz lehetősége. És ugyanez az eljárás akkor is, amikor a felek összevesznek: kibékülés és megbocsájtást jelent az, ha valaki hosszú időn át nem követeli vissza az ingatlant.

Lakásvásárlás című gyűjtoldalunkon több cikket is olvashat a témában.

Lakás ajándékozás illeték alapja és mértéke

Vagyonszerzési illetéket a szerző fél, azaz a megajándékozott köteles megfizetni. Az illeték alapja a megszerzett vagyon tiszta értéke, azaz az esetleges terhelő adóssággal csökkentett forgalmi érték. Az ajándékozási illeték általánosságban 18%-ot jelent, de lakástulajdon szerzése esetén ennek mértéke csak 9%.

Mikor nem kell lakás ajándékozási illetéket fizetni?

Az egyenesági rokonok közötti ajándékozás esetén nem kell illetéket fizetni: ide tartozik a szülő-gyermek közötti és az örökbefogadó szülő és örökbefogadott gyermek közötti ajándékozás is. Szintén illetékmentességet kapnak a felek, ha az ajándékozáskor házastársak.

Lakás vagy bármely ingatlan ajándékozása nagyon gyakori egyenesági rokonok között. Erről részletesen az Ingatlan ajándékozása egyenesági rokonok között című cikkben írtunk.

Összefoglalva

Nem csak családtagok között lehetséges az ajándékozás. Mint minden ingatlan ügylet esetében , az ördög itt is a részletekben rejlik, megéri tájékozódni, mielőtt szerződéskötésre kerülne a sor. A NAV 2019. januárjában adta ki összefoglalóját nem csak az ingatlanokra vonatkozóan, hanem az általános ajándékozási illetékszabályokról, itt megtalálod: https://nav.gov.hu//data/cms488533/38_Az_ajandekozasi_illetek_20190114.pdf