/Építőipari előírások

Építőipari előírások

Az építőipar egy kiemelten veszélyes munkakör, ahol számos veszélyforrástól kell megóvni a munkavállalókat nap, mint nap. Éppen ezért számos építőipari előírással találkozhatunk, melyek között megtalálhatók munkavédelmi szabályok is, amik a balesetmentes munkavégzést hivatottak szolgálni az építkezések alatt.

Építőipari szabályozás

Magyarországon az építés folyamatát számos rendelet, jogszabály és szabvány szabályozza. Ezek közül a legfontosabbak az:

  • ÉTV, azaz a Építési Törvény a 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,
  • valamint az OTÉK, azaz az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Kormányrendelet.

Az ÉTV definiálja az állam, a helyi önkormányzatok építési feladatait, az építési jog fogalmait. Emellett szabályozza az építés folyamatát, így általános követelményeket állapít meg épületekkel szemben, definiálja az építés szereplőit. Az OTÉK definiálja azokat a településrendezési eszközöket amelyekkel a települések kül-, és belterületeik épített környezetét szabályozhatják.

A fenti jogszabályok alapján jellemzően a főépítészi iroda koordinálásában készülnek el a helyi építési szabályzatok és szabályozási tervek, amik az adott építési helyre vonatkozólag pontosítják az általános jogszabályokban általánosan megadott építési szabályozási értékeket.

Munkavédelmi szabályok az építőiparban

A munkavédelem összetett rendszerének alapjait Magyarországon két rendelkezés határozza meg melyek az:

  • 1993. évi XCIII. évi törvény a munkavédelemről,
  • valamint az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet.

Ezen irányt mutató rendelkezések kiegészülnek egyéb speciális területeket szabályozó rendeletekkel, biztonsági szabályzatokkal, valamint ágazati szabványokkal.

Az építési tevékenységek során kiemelt szerepet kapnak az építési szerelési munkára vonatkozó jogszabályok, munka-, tűz-, környezet-, műemlék- és természetvédelmi valamint közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások is.

Építőipari munkaruhák

Munkavégzés során a végzett tevékenységhez igazodó és a munkavédelmi követelményeket teljes körűen kielégítő ruházatot kell viselni az építési tevékenységek során is. A munkaterületeken a minimálisan elvárt munkaruházat és védőfelszerelés az alábbiakból áll össze:

  • orrmerevítős, talpátszúrás ellen védett, csúszásmentes bakancs
  • hosszúszárú munkaruha
  • munkavédelmi sisak
  • láthatósági mellény

Sérült, lejárt szavatosságú, vagy az előírásoknak nem megfelelő védőeszköz, védőfelszerelés használata előre nem látható következményekkel járhat, ezért használatuk tilos és büntetendő. Szerencsére ma már az előírásoknak megfelelő munkavédelmi ruházatot, vagy épp munkás bakancs webáruház is beszerezhetünk könnyedén, csupán a megfelelő forrást kell megtalálnunk.

Ezen eszközök rendszeres felülvizsgálatát a kapcsolódó jogszabályok értelmében kell végezni. Sérült védőfelszerelést a felettesnek vagy az erre kijelölt munkatársnak le kell adni, helyette újat kell vételezni. Az egyéni védőeszközök tisztaságát, védelmi képességét ellenőrizni kell használat előtt. Emellett ahol szükséges, ott táblán fel kell tüntetni a „védőeszköz használata kötelező” jelzéseket, ábrákat.

Összegezve:

Az építőiparban is tehát komoly odafigyelést igényel a különböző szabályok betartása. Ez a munkavédelem területére úgy szintén igaz ebben az iparágban, ezért mint munkáltató minden szükséges lépést meg kell tennünk, hogy az előírásoknak megfelelően védhessük dolgozóinkat a munkavégzésük során.